BIZON-STANY výroba prodej pronájem: týpí / historické stany / prodejní stánky / velkoprostorové stany / áčka / jurty 
Indiánská týpí ©apitó Historické stany Prodejní stánky

Služby

Pro ty, kteří chtějí ušetřit čas anebo si netroufají postavit týpí či jiný stan z naší nabídky, mohou využít našich služeb a nechat si takový stan na zakázku postavit i dopravit...

Naše služby spočívají převážně z těchto oblastí:

 

Montáž

Montujeme a stavíme pouze za příznivého počasí, nikoliv v dešti a velkém větru.

Pokud je montáž plánována na více dní, nebo do druhého dne či nočních hodin, je potřeba zajistit v místě montáže přístup na toalety a vodu. Pokud není v okolí dostupnost noclehu tak prosíme zajistit!!!

 

Doprava

Doprava kamiónem, nákladním autem (spediční firma)

Dopravcem je většinou smluvní spediční služba, která nemá v popisu práce vykládku zboží. Proto je potřeba si vykládku zajistit vlastními silami.

Doprava BIZON-STANY

Místo vykládky musí být dostupné po příjezdové komunikací. V opačném případě je potřeba domluvit přenos materiálu.

Důležité upozornění!

Pokud pro Vás budeme zajišťovat dopravu my, požádáme předem o informace ohledně přesného místa vykládky včetně popisu terénu a příjezdové komunikace. Je to nutné pro výběr vhodného dopravního prostředku a naplánování optimální trasy.

Pokud není možné dovést stan k místu montáže, budeme s Vámi též domlouvat případnou překládku či manuální transport ve Vaší režii.

Tzn. že pokud se autem nedostaneme na místo vykládky, budeme potřebovat Vaši pomoc!

 

Pronájem

V případě pronájmu požadujeme předem uhrazení zálohy ve výši 60% z celkové ceny pronájmu v hotovosti při předání předmětu nájmu k užívání a zároveň podepsání předávacího protokolu.

Před předáním předmětu nájmu k užívání je potřeba podepsat Smlouvu o pronájmu věci, kde je sepsáno potvrzení o převzetí půjčovaného materiálu, termín ukončení nájmu a jeho navrácení.

Pronájem stánků momentálně neprovádíme !!!

V případě pronájmu nás prosím kontaktujte alespoň 3-6 týdnů předem pro úspěšnou realizaci Vaší objednávky.

 

Týpí

- doprava, stavba
- montáž, demontáž

Ceník pronájmu

 

 

Velkoprostorový stan - šapitó kruh

- doprava, stavba
- montáž, demontáž

Ceník pronájmu

 

 

Velkoprostorový stan - šapitó prodloužené

- doprava, stavba
- montáž, demontáž

Ceník pronájmu

 

 

Dokumenty ke stažení *

Nájemní smlouva na movitou věc

Předávací protokol

Pravidla půjčovny stanů

* dokumenty jsou ve formátu Microsoft Word (*.DOC)